Friday , 24 November 2017
Tin hót
Home / Tag Archives: Cần bao nhiêu iPhone để ngăn một viên đạn súng trường?

Tag Archives: Cần bao nhiêu iPhone để ngăn một viên đạn súng trường?

Cần bao nhiêu iPhone để ngăn một viên đạn súng trường?-công nghệ

Chúng ta từng nghe một vài câu chuyện hy hữu về những trường hợp thoát chết thần kỳ sau khi bị đạn bắn nhờ có… iPhone cản. Vậy trên thực tế cần bao nhiêu iPhone để ngăn một viên đạn? Một thí nghiệm mới đây vừa được tiến hành nhằm xác định cần bao nhiêu chiếc diện thoại iPhone để ... Read More »

Tin nhanh-Cần bao nhiêu iPhone để ngăn một viên đạn súng trường?

Chúng ta từng nghe một vài câu chuyện hy hữu về những trường hợp thoát chết thần kỳ sau khi bị đạn bắn nhờ có… iPhone cản. Vậy trên thực tế cần bao nhiêu iPhone để ngăn một viên đạn? Một thí nghiệm mới đây vừa được tiến hành nhằm xác định cần bao nhiêu chiếc diện thoại iPhone để ... Read More »