Saturday , 25 November 2017
Tin hót
Home / Tag Archives: đầu thu DVB-T2

Tag Archives: đầu thu DVB-T2

Những hộ dân nào sẽ được hỗ trợ đầu thu DVB-T2?-khoa học

Các hộ gia đình có tên trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo tại Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo kết quả điều tra, rà soát tính đến ngày 31/12/2014 và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được hỗ trợ đầu thu để xem truyền hình số mặt đất ngay trong năm 2015. Điều ... Read More »