Saturday , 20 January 2018
Tin hót
Home / Tag Archives: Giới công nghệ & cuộc khủng hoảng Brexit: Khi nỗi kinh hoàng lan khắp châu Âu

Tag Archives: Giới công nghệ & cuộc khủng hoảng Brexit: Khi nỗi kinh hoàng lan khắp châu Âu

Giới tiến đánh nghệ & cược khủng hoảng Brexit: Khi đỗi ghê hoàng lan khắp lệ Âu

Không chỉ còn là giả thiết, Brexit (một cách viết tắt của Britain Exit) đã kéo nước Anh và các nước thành viên thuộc liên hiệp Anh ra khỏi mái nhà chung châu Âu EU. Vì lý do gì mà cả thế giới đều quan tâm đến Brexit? Đó là bởi đây không chỉ còn là việc riêng của người ... Read More »