Tuesday , 12 December 2017
Tin hót
Home / Thông tin số hóa / TTSH-Những câu nói thay đổi tư duy của bạn về cuộc sống của bạn. Hãy là chính mình.

TTSH-Những câu nói thay đổi tư duy của bạn về cuộc sống của bạn. Hãy là chính mình.Những câu nói thay đổi tư duy của bạn về cuộc sống của bạn. Hãy là chính mình.Cuộc sống quá ngắn và quỹ thời gian không có nhiều cho từng người. Vì vậy hãy trân trọng cuộc sống mà bạn đang có. Hãy sống là chính mình. Bạn sinh ra là để nổi bật nên không cần phải hòa tan. Bạn là duy nhất trên thế giới này. YOLO.


Bạn đang xem Thông tin số hóa ; tác phẩm Những câu nói thay đổi tư duy của bạn về cuộc sống của bạn. Hãy là chính mình. Bản quyền sao chép báo Ohay TV điện tử.

– Chuyên trang tin tức http://usohr.org phân phối Tin nhanh lĩnh vực Thông tin Công Nghệ số hóa.

– Tác phẩm và quyền tác giả GHI tại đầu hoặc/và cuối chân mỗi trang/bài viết. http://usohr.org phi lợi nhuận và không chịu bất cứ trách nhiệm nào với nội dung đang phân phối – có ghi nguồn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.