Tuesday , 12 December 2017
Tin hót
Home / Thông tin số hóa / TTSH-Sự phát triển cân nặng và chiều dài thai nhi qua 41 tuần tuổi bằng hình ảnh

TTSH-Sự phát triển cân nặng và chiều dài thai nhi qua 41 tuần tuổi bằng hình ảnhSự phát triển cân nặng và chiều dài thai nhi qua 41 tuần tuổi bằng hình ảnhChia sẻ với các bà bầu và những người sắp là cha mẹ Bảng phát triển cân nặng và chiều dài thai nhi theo từng tuần tuổi. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn!1. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 8

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 8


2. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 9

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 93. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 10

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 10


4. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 11

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 11


5. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 12

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 12


6. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 13

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 13


7. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 14

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 14


8. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 15

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 15


9. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 16

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 16


10. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 17

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 17


11. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 18

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 18


12. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 19

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 19


13. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 20

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 20


14. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 21

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 21


15. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 22

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 22


16. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 23

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 23


17. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 24

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 24

18. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 25

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 25


19. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 26

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 26


20. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 27

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 27


21. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 28

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 28


22. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 29

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 29


23. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 30

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 30


24. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 31

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 31


25. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 32

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 32


26. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 33

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 33


27. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 34

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 34


28. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 35

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 35

29. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 36

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 36


30. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 37

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 37


31. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 38

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 38


32. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 39

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 39


33. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 40

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 40


34. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 41

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 41


Sưu tầm


XEM THÊM NHỮNG BÀI LIÊN QUAN:


23 hình ảnh tuyệt đẹp về tình mẫu tử của động vật
Bạn đang xem Thông tin số hóa ; tác phẩm Sự phát triển cân nặng và chiều dài thai nhi qua 41 tuần tuổi bằng hình ảnh Bản quyền sao chép báo Ohay TV điện tử.

– Chuyên trang tin tức http://usohr.org phân phối Tin nhanh lĩnh vực Thông tin Công Nghệ số hóa.

– Tác phẩm và quyền tác giả GHI tại đầu hoặc/và cuối chân mỗi trang/bài viết. http://usohr.org phi lợi nhuận và không chịu bất cứ trách nhiệm nào với nội dung đang phân phối – có ghi nguồn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.